Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n122 N Hur ändrar jag startenhetsordningen? Du kan ändra startenhetsordning med en av BIOS-funktionerna. Gör så här: 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Tryck på < eller , för att välja Boot. 4 Tryck på M eller m för att välja önskad prioritet under Boot Priority och tryck sedan på Enter. 5 Tryck på M eller m för att välja den enhet som du vill tilldela prioriteten och tryck sedan på Enter. 6 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter. Varför stängs inte skärmen av fast tidsgränsen för automatisk avstängning har passerats? Vissa program och skärmsläckare är utformade så att den funktion i operativsystemet som stänger av datorskärmen eller försätter datorn i vänteläge efter en viss tids inaktivitet tillfälligt inaktiveras. Det problemet kan du lösa genom att avsluta de program som körs eller byta skärmsläckare. Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten till datorn? För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenhet. Starta datorn och tryck på F11 när logotypen VAIO visas.

Felsökning > Systemuppdatering/Säkerhet n123 N Systemuppdatering/Säkerhet Hur hittar jag viktiga uppdateringar till datorn? Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av programmen: the Windows Update och VAIO Update. Se Uppdatera datorn (sidan 29) om du vill ha mer information. Hur kan jag skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus? Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna. Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt: ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar. 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet. 3 Klicka på Åtgärdscentret. 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.