Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Systemuppdatering/Säkerhet n124 N Hur håller jag mitt antivirusprogram uppdaterat? Du kan hålla programmet McAfee aktuellt med de senaste uppdateringarna från McAfee, Inc. Hämta och installera de senaste säkerhetsuppdateringarna genom att följa dessa steg: ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar. 1 Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee SecurityCenter. 2 Uppdatera programmet genom att klicka på knappen längst upp till vänster i fönstret. 3 Följ instruktionerna på skärmen för att hämta uppdateringarna. Mer information finns i hjälpen till programvaran.

Felsökning > Återställning n125 N Återställning Hur skapar jag återställningsskivor? Du kan skapa återställningsskivor med hjälp av VAIO Recovery Center. De skivorna används för att återställa datorn till standardinställningarna från fabriken. Om du vill skapa skivorna klickar du på Start, Alla program, VAIO Recovery Center och Create Recovery Discs. ! Om datorn inte har en inbyggd optisk skivenhet måste du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej). Se Felsöknings- och återställningsguide för mer information. Hur återställer jag datorn till standardinställningarna från fabriken? Det finns två sätt att återställa datorn: med återställningsskivor eller med en återställningspartition. Se Felsöknings- och återställningsguide för mer information. Hur gör jag för att återinstallera de ursprungliga programmen och drivrutinerna? Du kan återställa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Recovery Center. Om du vill återställa dem klickar du på Start, Alla program, VAIO Recovery Center, och Reinstall Programs or Drivers. Se Felsöknings- och återställningsguide för mer information.