Views
5 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Återställning n126 N Hur kontrollerar jag volymen på återställningspartitionen? Datorns inbyggda hårddisk innehåller återställningspartitionen där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om du vill kontrollera volymen på återställningspartitionen: 1 Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera. 2 Klicka på Diskhantering under Lagring i det vänstra fönstret. Volymen på återställningspartitionen och volymen på hela C-disken visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.

Felsökning > Batteri n127 N Batteri Hur vet jag om batteriet är laddat? Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se Ladda batteriet (sidan 22) om du vill ha mer information. När använder datorn ström från elnätet? När datorn är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i. När bör jag ladda om batteriet? Ladda batteriet i följande fall: ❑ Batteriet är nästan urladdat och både laddningslampan och strömindikatorlampan blinkar. ❑ Du har inte använt batteriet på länge. När bör jag byta ut batteriet? Om batteriet laddas ur snabbt efter att ha blivit fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut. I så fall måste du byta batteriet. Är något fel om det installerade batteriet blir varmt? Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.