Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Bluetooth-teknik n136 N Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till min dator? ❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den Bluetooth-enhet jag vill kommunicera med? (sidan 135). ❑ Kontrollera att de andra enheterna är verifierade. ❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare varandra. Varför är Bluetooth-anslutningen långsam? ❑ ❑ ❑ ❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare varandra. Radiofrekvensen 2,4 GHz som används av Bluetooth-enheter och enheter för trådlöst LAN används också av andra enheter. Bluetooth-enheterna använder en teknik som minimerar störningar från andra enheter som använder samma våglängd, men kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan minska. Störningar från andra enheter kan även avbryta kommunikationen helt. Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta datorn från eventuella hinder eller närmare enheten som den är ansluten till. Identifiera och ta bort de hinder som finns mellan datorn och enheten som den är ansluten till. Varför kan jag inte använda tjänster som stöds av den anslutna Bluetooth-enheten? Det går bara att ansluta tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionen. Du kan söka efter mer information om Bluetooth med Windows Hjälp och support.

Felsökning > Bluetooth-teknik n137 N Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan? När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas för att undvika radiostörningar. Kontrollera med personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn. Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionen när jag loggar in på min dator som standardanvändare? Bluetooth-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet. Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag byter användare? Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte Bluetooth-enheterna. Se till att logga ut innan du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Logga ut. Varför kan jag inte överföra visitkort med mobiltelefonen? Det finns inget stöd för funktionen för överföring av visitkort.