Views
4 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Bluetooth-teknik n138 N Vad ska jag göra om jag inte hör ljud från hörlurarna eller ljud-/grafikkortet? Kontrollera SCMS-T-inställningarna. Om dina hörlurar eller ditt ljud-/grafikkort inte har stöd för innehållsskyddet SCMS-T måste du ansluta enheten med hjälp av Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Gör så här: 1 Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på ikonen för den enhet du vill ansluta med A2DP och välj Control. 3 Klicka på SCMS-T Settings. 4 Avmarkera kryssrutan Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection. Vad ska jag göra om inte Bluetooth-ikonen visas i Aktivitetsfältet? ❑ ❑ Se till att omkopplaren bredvid Bluetooth är ställd på On i fönstret VAIO Smart Network. Så här visar du Bluetooth-ikonen i Aktivitetsfältet: 1 Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på Bluetooth-enhetens ikon och klicka på Bluetooth-inställningar. 3 Klicka på fliken Alternativ och markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.

Felsökning > Optiska skivor n139 N Optiska skivor Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva? Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här: 1 Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad. 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten. 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 105). Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Se till att datorn är på. Tryck på utmatningsknappen. Klicka på Start och sedan på Dator om utmatningsknappen inte fungerar. Högerklicka sedan på ikonen för den optiska skivenheten och välj Mata ut. Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell utmatning på den optiska skivenheten. Försök med att starta om datorn.