Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n142 N Vad ska jag göra om det inte går att spela upp Blu-ray Disc-media eller om datorn blir instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning? ❑ ❑ Kontrollera att den optiska skivenheten stöder Blu-ray Disc-mediet. Det kanske inte går att spela upp visst innehåll på Blu-ray Disc-media på datorn eller datorn kanske blir instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning. För att spela upp innehåll normalt måste du hämta och installera de senaste uppdateringarna för WinDVD BD med VAIO Update. Information om hur du använder VAIO Update finns i Uppdatera datorn (sidan 29). Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en CD? ❑ ❑ Se till att inga program startas och låt inga program startas automatiskt, inte ens en skärmsläckare. Om du använder en CD-R/RW med en självhäftande etikett ersätter du den med en skiva utan etikett. Det kan medföra skrivfel eller annan skada att använda en skiva med självhäftande etikett. Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en DVD? ❑ ❑ Kontrollera att du använder rätt typ av inspelningsbara DVD-skivor. Kontrollera vilket inspelningsbart DVD-format som är kompatibelt med den optiska skivenheten. Vissa typer av inspelningsbara DVD-skivor fungerar inte. Varför går det inte att bränna information på Blu-ray Disc-media? ❑ ❑ Kontrollera att den optiska skivenheten stöder skrivningsfunktionen för Blu-ray Disc. BD-R-skivor är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivor.

Felsökning > Optiska skivor n143 N Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska? Se till att den externa optiska skivenheten är ansluten till en strömkälla och till USB-porten på datorn. Om den optiska skivenheten inte är ansluten kan det hända att den inte fungerar som den ska.