Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Pekplatta

Felsökning > Pekplatta n152 N Pekplatta Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar? ❑ Du har kanske inaktiverat pekplattan innan du anslöt en mus till datorn. Se Använda pekplattan (sidan 33). ❑ Se till att ingen mus är ansluten till datorn. ❑ Om markören inte rör sig när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret. ❑ Om Alt+F4-tangenterna inte fungerar trycker du en gång på Windows-tangenten och sedan på ,-tangenten flera gånger. Välj Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn. ❑ Om datorn inte startar om trycker du på Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen bredvid knappen Stäng av genom att trycka på m och ,. Tryck på Enter och välj sedan Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn. ❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.

Felsökning > Tangentbord n153 N Tangentbord Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel? Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel. Ändra tangentbordskonfigurationen så här: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Klocka, språk och region och sedan på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Nationella inställningar och språkinställningar. 3 Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk. 4 Ändra inställningarna enligt önskemål. Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet? Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att Num lock-lampan är släckt. Om Num lock-lampan är tänd trycker du på tangenten Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa tecken.