Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 20 N 3 Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills den utstående delen (2) på någon sida av batterifacket passar in i det u-formade jacket (3) på någon sida av batteriet. 4 Tryck ned batteriet i facket tills det klickar på plats. 5 Skjut batterispärren LOCK utåt så att batteriet sitter fast ordentligt i datorn.

Komma igång > Använda batteriet n 21 N Så här tar du ut batteriet ! Data kan gå förlorade om du tar ut batteriet medan datorn är påslagen men inte ansluten till nätadaptern, eller om du tar ur batteriet medan datorn är i vänteläge. 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batterispärren LOCK (1) inåt. 3 Skjut och håll fast frigöringsreglaget RELEASE (2) inåt, sätt fingertoppen under fliken (3) på batteriet och lyft batteriet i pilens riktning. Skjut sedan loss det från datorn. ! Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar ett batteri som inte är godkänt kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.