Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 24 N Förlänga batteriets livslängd Om datorn körs på batteri kan du förlänga livslängden på batteriet genom att använda följande metoder. ❑ Minska ljusstyrkan på bildskärmen. ❑ Använda energisparläget. Se Använda energisparlägen (sidan 26) om du vill ha mer information. ❑ Ändra energisparinställningarna under Energialternativ. Se Använda VAIO Power Management (sidan 93) om du vill ha mer information. ❑ Välj skrivbordsunderlägget Long Battery Life Wallpaper Setting som skrivbordsbakgrund med VAIO Control Center.

Komma igång > Stänga av datorn på ett säkert sätt n 25 N Stänga av datorn på ett säkert sätt Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan. Så här stänger du av datorn 1 Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn. 2 Klicka på Start och på knappen Stäng av. 3 Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator stängs av automatiskt. Strömindikatorn släcks.