Views
4 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda energisparlägen n 26 N Använda energisparlägen Med inställningarna för energibesparing kan du öka batteriets livslängd. Förutom det normala driftsläget har datorn två särskilda lägen för att spara energi: vänteläge och viloläge. ! Om du inte tänker använda datorn på länge och den är frånkopplad från nätadaptern försätter du datorn i viloläge eller stänger av den. Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går all osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta. Läge Normalläge Vänteläge Viloläge Beskrivning Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge är den gröna strömindikatorlampan tänd. I vänteläge stängs LCD-skärmen av, och de inbyggda lagringsenheterna och processorn förbrukar mindre energi. Strömindikatorlampan blinkar långsamt orange i det här läget. Det går fortare för datorn att återgå från vänteläge än från viloläge. Vänteläget drar dock mer ström än viloläget. I viloläge bevaras systemets tillstånd på de inbyggda lagringsenheterna och strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data. I detta läge är strömindikatorlampan släckt.

Komma igång > Använda energisparlägen n 27 N Använda vänteläget Så här aktiverar du vänteläge Klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Strömsparläge. Så här återgår du till normalläget ❑ ❑ Tryck på valfri tangent. Tryck på datorns strömbrytare. ! Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Alla osparade data kommer att gå förlorade.