Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda energisparlägen n 28 N Använda viloläget Så här aktiverar du viloläge Tryck på Fn+F12. Du kan också klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Viloläge. ! Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat. Så här återgår du till normalläget Tryck på strömknappen. ! Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder.

Komma igång > Uppdatera datorn n 29 N Uppdatera datorn Din VAIO-dator blir mer effektiv och säker om du installerar de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av följande program. Programmet VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar som kan förbättra datorns prestanda finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på datorn. ❑ Windows Update Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ instruktionerna på skärmen. ❑ VAIO Update 5 Klicka på Start, Alla program och VAIO Update 5 och följ sedan instruktionerna på skärmen. ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.