Views
2 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda specialfunktionsknappar n 34 N Använda specialfunktionsknappar Datorn kan ha specialknappar som hjälper dig att använda särskilda funktioner på datorn. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Specialfunktionsknappar ASSIST-knappen Knappen VAIO Knappen DISPLAY OFF Funktioner Startar VAIO Care när datorn är i normalläge eller vänteläge. ASSIST-knappen startar VAIO Recovery Center när datorn är av eller i viloläge. Startar Media Gallery eller stänger av och sätter på volymen, beroende på din modell. Stänger av LCD-bakgrundsbelysningen. Gör något av följande för att sätta på LCD-bakgrundsbelysningen: - Tryck på valfri knapp. - Tryck på valfri specialfunktionsknapp. - För fingret på pekplattan. ! Du kan inte sätta på LCD-bakgrundsbelysningen med en USB-enhet, till exempel en mus.

Använda din VAIO-dator > Använda den inbyggda kameran n 35 N Använda den inbyggda kameran Datorn är utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera. Med det förinstallerade bildbehandlingsprogrammet kan du göra följande: ❑ Ta stillbilder och spela in filmer ❑ Känna av och spela in rörelser i övervakningssyfte ❑ Redigera inspelade data ✍ När du slår på datorn aktiveras den inbyggda kameran. Videokonferens går att genomföra med lämplig programvara. ! Det räcker inte med att starta eller avsluta programmen för snabbmeddelanden eller videoredigering för att aktivera eller inaktivera den inbyggda kameran. Försätt inte datorn i vänteläge eller viloläge medan du använder den inbyggda kameran. Så här använder du det förinstallerade bildbehandlingsprogrammet 1 Klicka på Start, Alla program, ArcSoft WebCam Companion 3 och WebCam Companion 3. 2 Klicka på önskad ikon i huvudfönstret. Mer ingående information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet. ✍ Om du tar en bild eller filmar under mörka förhållanden klickar du på ikonen Fånga (Capture) i huvudfönstret och sedan på ikonen Webbkamerainställningar (WebCam Settings) och markerar alternativet för svagt ljus eller kompensation för svagt ljus i egenskapsfönstret.