Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 36 N Använda den optiska skivenheten Datorn är försedd med en optisk skivenhet. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Så här sätter du i en skiva 1 Starta datorn. 2 Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten. Skivfacket matas ut.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 37 N 3 Lägg en skiva i mitten av skivfacket med etiketten uppåt och tryck försiktigt ned skivan tills den klickar på plats. ! Tryck inte på skivfacket. Håll fast botten på skivfacket när du placerar/tar bort en skiva i/från facket. 4 Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt. ! Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (vänteläge eller viloläge). Se till att datorn återgår till normalläge innan du tar ut skivan.