Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 44 N Sätta i och ta ut ”Memory Stick” Så här sätter du i ”Memory Stick” 1 Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket. 2 Håll ”Memory Stick” med pilen riktad uppåt och mot facket. 3 Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick. Tvinga inte in det i facket. ✍ Om det inte går att få in det på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll. ”Memory Stick” upptäcks automatiskt av systemet och innehållet på ”Memory Stick” visas. Klicka på Start, Dator och dubbelklicka på ”Memory Stick”-ikonen om inget visas på skrivbordet. Ikonen ”Memory Stick” visas i fönstret Dator när du har satt in ”Memory Stick” i facket.

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 45 N ! Innan du använder ”Memory Stick Micro” (”M2”) måste du sätta in det i en ”M2” Duo-adapter. Om du sätter in mediet direkt i ”Memory Stick Duo”-facket utan adapter är det inte säkert att du får ut det ur facket igen. Så här tar du bort ”Memory Stick” ! Ta inte ut ”Memory Stick” medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid att bearbeta. Kontrollera därför att indikatorlampan är släckt innan du tar bort ”Memory Stick”. 1 Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket. 2 Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt. 3 Tryck in ”Memory Stick” mot datorn och släpp. ”Memory Stick” matas ut. 4 Dra ut ”Memory Stick” ur facket. ! Var alltid försiktig då du tar ut ”Memory Stick”, så att den inte oväntat hoppar ut.