Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda andra moduler/minneskort n 54 N Att tänka på när du använder minneskort Allmänt om att använda minneskort ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Se till att använda minneskort som är följer de standarder som din dator har stöd för. Se till att hålla minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in minneskortet i uttaget med våld om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minnet. Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut den ur facket. Ta inte ut minneskortet medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Försök inte att sätta in något annat minneskort eller någon annan minneskortadapter än de som minneskortfacket är avsett för. Icke kompatibla minneskort eller minneskortsadaptrar kan orsaka problem vid borttagning från facket och kan skada din dator. Att tänka på när du använder SD-minneskort ❑ ❑ ❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel endast med de större minneskort som finns tillgängliga från och med september 2009. Notera dock att alla minneskort inte är garanterat kompatibla. SD-minneskort med kapacitet på upp till 2 GB och SDHC-minneskort med kapacitet på upp till 32 GB har testats och visat sig vara kompatibla med din dator. SD-minneskortfacket på datorn har inte stöd för SD-minneskortets och SDHC-minneskortets funktion för dataöverföring i hög hastighet.

Använda din VAIO-dator > Använda Internet n 55 N Använda Internet Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling till Internet. Följande typer av Internetanslutningstjänster kan finnas tillgängliga hos din Internetleverantör: ❑ Fiberkabel till hemmet (FTTH) ❑ Digitala linjer (DSL) ❑ Kabelmodem ❑ Satellit ❑ Uppringd anslutning Mer ingående information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter datorn kan du få från din Internetleverantör. ✍ Om du vill ansluta din dator till Internet med den trådlösa LAN-funktionen måste du konfigurera trådlöst LAN. Se Använda trådlöst LAN (sidan 57) om du vill ha mer information. ! När du ansluter datorn till Internet måste du vidta säkerhetsåtgärder för att skydda datorn mot säkerhetshot. Beroende på vad du har för avtal med din Internetleverantör måste du kanske ansluta ett externt modem till den, till exempel ett USB-telefonmodem, ett DSL-modem eller ett kabelmodem till din dator för att kunna ansluta till Internet. Mer information om hur du ansluter och konfigurerar modem finns i handboken som medföljer modemet.