Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda Bluetooth-funktionen n 64 N Kommunicera med en annan Bluetooth-enhet För att kunna kommunicera med en annan Bluetooth-enhet måste du först ställa in Bluetooth-funktionen. När du ska konfigurera och använda Bluetooth-funktionen kan du använda Windows Hjälp och support för att söka efter Bluetooth-information. 1 Slå på WIRELESS-brytaren. 2 Klicka på ikonen VAIO Smart Network i Aktivitetsfältet. 3 Klicka på omkopplaren bredvid Bluetooth för att växla den till On i fönstret VAIO Smart Network. Kontrollera att WIRELESS-indikatorn tänds.

Använda din VAIO-dator > Använda Bluetooth-funktionen n 65 N Koppla från kommunikation via Bluetooth Så här kopplar du från kommunikation via Bluetooth 1 Stäng av Bluetooth-enheten som kommunicerar med datorn. 2 Klicka på omkopplaren bredvid Bluetooth för att växla den till Off i fönstret VAIO Smart Network.