Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > n 68 N Använda kringutrustning VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner. ❑ Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 69) ❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 70) ❑ Välja visningslägen (sidan 75) ❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 76) ❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 78) ❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 79) ❑ Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 81)

Använda kringutrustning > Ansluta externa högtalare eller hörlurar n 69 N Ansluta externa högtalare eller hörlurar Du kan ansluta externa ljudenheter (medföljer ej) som högtalare eller hörlurar till datorn. Så här ansluter du externa högtalare ✍ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer. ! Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem. Anslut de externa högtalarna (1) till datorns hörlursuttag (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).