Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 84 N Ställa in lösenordet Om du ställer in ett lösenord kan du skydda datorn mot obehörig åtkomst genom att användaren måste ange lösenordet när datorn sätts på eller återgår till normalläge från vänteläge eller viloläge. ! Glöm inte bort ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe. Typ av lösenord Startlösenord Beskrivning Du kan använda BIOS-funktionerna för att ställa in två typer av lösenord: - Datorlösenord: Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla inställningsalternativen på BIOS-inställningsskärmen samt starta datorn. - Användarlösenord: Låter de vanliga användarna ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet. ✍ Du kommer att ombes ange startlösenordet efter att VAIO-logotypen visats. ! Om du glömmer av datorlösenordet måste detta återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5). Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet. Windows-lösenord Låter användarna logga in på datorn. Skyddar varje användarkonto med ett separat lösenord. ✍ Windows-lösenordet måste anges efter att du har valt ditt användarkonto.

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 85 N Ställa in startlösenordet Så här ställer du in startlösenordet (datorlösenord) 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter. 4 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter. Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg). 5 Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter. 6 Ändra inställningen från Disabled till Enabled. 7 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.