Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 90 N Så här tar du bort Windows-lösenordet 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Användarkonton och säkerhet för familjen eller Användarkonton. 3 Klicka på Användarkonton. 4 Klicka på Ta bort lösenord. 5 Ange det aktuella lösenordet som du vill ta bort i fältet Aktuellt lösenord. 6 Klicka på Ta bort lösenord.

Anpassa din VAIO-dator > Använda Intel(R) VT n 91 N Använda Intel(R) VT Med Intel(R) Virtualization Technology (VT) kan du använda maskinvaruvirtualiseringsprogramvara för att förbättra datorns prestanda. ! Intel VT kanske inte är tillgänglig, beroende på processorn som är installerad i datorn. Kontakta programmets utgivare för mer information om virtualisering och hur du använder maskinvaruvirtualiseringsprogramvara. Så här aktiverar du Intel VT 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Tryck på < eller , för att välja Advanced. 4 Tryck på M eller m för att välja Intel(R) Virtualization Technology eller Intel(R) VT, tryck på Enter, välj Enabled och tryck på Enter. ! Intel VT är inte tillgänglig på datorn om fliken Advanced inte visas i BIOS-installationsfönstret eller om du inte kan välja Intel(R) Virtualization Technology. 5 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.