Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Робота в мережі (локальна мережа та безпроводова локальна мережа) n134 N Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що комп’ютер і точка доступу з’єднані. Перейдіть із комп’ютером подалі від перешкод або ближче до використовуваної точки доступу. Переконайтеся, що комп’ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету. Переконайтеся, що вибрано значення Максимальна продуктивність для пункту Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв’язку. Щоб змінити параметри, виконуйте інструкції, наведені в розділі Що робити, якщо комп’ютеру не вдається з’єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 132). Чому повільно передаються дані? ❑ ❑ ❑ ❑ На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями та точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб досягти максимальної швидкості передавання даних, перейдіть із комп’ютером подалі від перешкод або ближче до використовуваної точки доступу. Якщо використовується точка доступу безпроводової локальної мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з’єднано через точку доступу. Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано значення Максимальна продуктивність для пункту Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв’язку. Щоб змінити параметри, виконуйте інструкції, наведені в розділі Що робити, якщо комп’ютеру не вдається з’єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 132).

Виправлення неполадок > Робота в мережі (локальна мережа та безпроводова локальна мережа) n135 N Як уникнути перешкод під час передавання даних? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Коли комп’ютер підключений до точки доступу, можуть траплятися перерви в передаванні даних, якщо передається великий файл, або комп’ютер розташовано поряд із мікрохвильовими печами та безпроводовими телефонами. Перемістіть комп’ютер ближче до точки доступу. Переконайтеся, що зв’язок точки доступу не порушено. Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано значення Максимальна продуктивність для пункту Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв’язку. Щоб змінити параметри, виконуйте інструкції, наведені в розділі Що робити, якщо комп’ютеру не вдається з’єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 132). Що таке канали? ❑ ❑ У безпроводових локальних мережах використовуються різні діапазони частот, які називаються каналами. Канали точок доступу безпроводових локальних мережах сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрої компанії Sony. Якщо використовується точка доступу безпроводової локальної мережі, див. інформацію про з’єднання у посібнику, що постачався з точкою доступу. Чому з’єднання з мережею переривається в разі змінення ключа шифрування? Два комп’ютери з увімкненою функцією безпроводової локальної мережі можуть втратити одноранговий мережевий зв’язок, якщо змінюється ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп’ютерах, щоб ключі співпали.