Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Технологія Bluetooth n136 N Технологія Bluetooth Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдається знайти комп’ютер? ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що функція Bluetooth увімкнена на обох пристроях. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнуто, а на комп’ютері світиться індикатор WIRELESS. Коли комп’ютер знаходиться в режимі енергозбереження, функцію Bluetooth використовувати не можна. Поверніть комп’ютер до звичайного режиму, а потім увімкніть перемикач WIRELESS. Комп’ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія Bluetooth працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 м один від одного. Що робити, якщо не вдається знайти пристрій Bluetooth, з яким потрібно встановити зв’язок? ❑ ❑ ❑ Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно встановити зв’язок. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою. Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв’язок, уже з’єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдасться знайти, або він не зможе встановити з’єднання з комп’ютером. Щоб дозволити всім пристроям Bluetooth встановлювати зв’язок із комп’ютером, виконайте наведені нижче дії. 1 Натисніть кнопку Пуск і виберіть Пристрої та принтери. 2 Клацніть правою кнопкою миші піктограму пристрою Bluetooth і натисніть Параметри пристрою Bluetooth. 3 Виберіть вкладку Параметри та встановіть прапорець Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп’ютер.

Виправлення неполадок > Технологія Bluetooth n137 N Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдається підключитися до комп’ютера? ❑ ❑ ❑ Спробуйте скористатися порадами розділу Що робити, якщо не вдається знайти пристрій Bluetooth, з яким потрібно встановити зв’язок? (стор. 136). Переконайтеся, що інші пристрої автентифіковані. Відстань для перенесення даних може бути меншою 10 м залежно від існуючих перешкод між двома пристроями, від якості поширення радіохвиль та від операційної системи або програмного забезпечення, яке використовується. Перемістіть комп’ютер та пристрій Bluetooth ближче один до одного. Чому зв’язок Bluetooth повільний? ❑ ❑ ❑ ❑ Швидкість передавання даних залежить від перешкод і/або відстані між пристроями, від властивостей радіохвилі та від використовуваної операційної системи або програмного забезпечення. Перемістіть комп’ютер та пристрій Bluetooth ближче один до одного. Радіочастота 2,4 ГГц, на якій працюють пристрої Bluetooth і пристрої безпроводової локальної мережі, використовується також іншими пристроями. Пристрої Bluetooth застосовують технологію, яка зменшує вплив інших пристроїв, використовуючи ту ж довжину хвилі; втім, швидкість з’єднання та діапазон зв’язку може знизитися. Через перешкоди від інших пристроїв можуть розірватися всі підключення. На потужність сигналу мережі впливають перешкоди та відстань до точки доступу. Можливо, знадобиться перемістити комп’ютер подалі від перешкод або ближче до підключеного пристрою. Визначте, що перешкоджає зв’язку, і вилучіть предмети, які знаходяться між комп’ютером і пристроєм, з яким він з’єднаний.