Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n102 N Sikkerhedsoplysninger Computer ❑ ❑ ❑ ❑ Brug computeren på en fast og stabil overflade. Det anbefales, at du ikke har computeren placeret på skødet, mens du bruger den. Temperaturen på enhedens underside kan stige under normal brug, og efter længere tid kan det føles ubehageligt eller give forbrændinger. Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation, så der ikke sker en overophedning inde i computeren. Anbring ikke computeren på ustabile overflader, f.eks. tæpper, duge, sofaer eller senge, eller i nærheden af gardiner eller forhæng, der kan blokere ventilationshullerne. Brug kun de angivne eksterne enheder og grænsefladekabler. Strømkilde ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Vekselstrømsadapteren må ikke placeres, så den er i kontakt med huden. Fjern vekselstrømsadapteren fra din krop, hvis den bliver for varm, og det føles ubehageligt. Placer ikke tunge genstande på strømledningen, da dette kan medføre brand. Hvis du vil fjerne ledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten. Fjern jævnstrømsadapteren fra stikkontakten, når adapteren ikke bruges. Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten.

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n103 N Batteri ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Batteriet må ikke opbevares i temperaturer, der er højere end 60° C. Det kan blive varmere f.eks. i en bil, der er parkeret i solen, eller i direkte sollys. Nogle genopladelige batterier opfylder ikke Sonys kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Af sikkerhedsmæssige grunde kan denne computer kun fungere med de originale Sony-batterier, der er designet til denne model. Hvis du indsætter et batteri, der ikke er godkendt, bliver batteriet ikke opladet, og computeren holder op med at fungere. Sørg for, at batteriet ikke kommer i nærheden af varmekilder. Hold batteriet tørt. Du må ikke forsøge at åbne eller skille batteriet ad. Pas på, at batteriet ikke udsættes for mekaniske stød, f.eks. hvis det tabes på en hård overflade. Hvis du ikke skal bruge computeren i længere tid, skal du fjerne batteriet fra computeren, så batteriet ikke bliver beskadiget. Hvis du ikke har brugt batteriet i en længere periode, er den resterende driftstid muligvis blevet forkortet. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Batteriet aflades gradvist med tiden, selvom det ikke er i brug. Slut jævnstrømsadapteren til computeren, og genoplad batteriet, inden du bruger computeren igen. Hovedtelefoner ❑ ❑ Sikkerhed på vejene – Brug ikke hovedtelefonerne, mens du kører, cykler eller styrer et motoriseret køretøj. Brugen af hovedtelefoner i trafikken kan forårsage trafikuheld og er desuden forbudt i nogle områder. Det er også risikabelt at lytte til høj musik, mens du går, især når du skal krydse et fodgængerfelt. Undgå høreskader – Brug ikke hovedtelefonerne til at høre musik ved høj lydstyrke. Høreeksperter anbefaler, at øret ikke udsættes for kontinuerlig høj lyd i en længere periode. Hvis du oplever en ringen for ørerne, skal du sænke lydstyrken eller tage hovedtelefonerne af.