Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n104 N "Memory Stick" Din "Memory Stick" og "Memory Stick"-adapterne skal placeres uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge disse genstande.

Sikkerhedsforanstaltninger > Pleje og vedligeholdelse n105 N Pleje og vedligeholdelse Computer ❑ ❑ Rengør kabinettet med en blød klud, der er tør eller let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin, da disse kan beskadige computerens overflade. Inden du rengør computeren, skal du frakoble vekselstrømsadapteren og fjerne batteriet. LCD-skærm Brug en blød, tør klud til at aftørre LCD-skærmens overflade. Hvis du gnider på overfladen, kan det beskadige skærmen. Indbygget kamera Rengør beskyttelsesdækslet til objektivet på det indbyggede kamera med en blæsebørste eller en blød børste. Hvis dækslet er meget snavset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Der må ikke gnides på dækslet, da det er trykfølsomt. Diske ❑ ❑ ❑ Det er vigtigt, at disken behandles korrekt, hvis den skal forblive fejlfri. Brug ikke opløsningsmidler (f.eks. rensebenzin, fortyndervæske, rengøringsmidler fra detailhandlen og antistatisk spray), da disse midler kan beskadige disken. I forbindelse med normal rengøring skal du holde disken på kanterne og bruge en blød klud til at aftørre diskens overflade fra midten og udad. Hvis disken er meget beskidt, skal du fugte en blød klud med vand, vride kluden godt og bruge den til at aftørre diskens overflade fra midten og udad. Tør eventuel overskydende fugt væk med en tør, blød klud.