Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af det indbyggede kamera n110 N Håndtering af det indbyggede kamera ❑ ❑ Rør ikke det dæksel, der beskytter objektivet på det indbyggede kamera, da der kan komme ridser på dækslet, som vil blive vist på billederne. Objektivet på det indbyggede kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om computeren er tændt eller slukket, fordi der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af diske n111 N Håndtering af diske ❑ Fingeraftryk og støv på diskens overflade kan forårsage læsefejl. Løft altid disken ved at holde på kanten og i hullet i midten, som vist nedenfor: ❑ Der må ikke sættes en klæbeetiket på disken. En sådan etiket kan påvirke brugen af disken og medføre permanente fejl.