Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > n116 N ❑

Fejlfinding > n116 N ❑ Lyd/video (side 155) ❑ "Memory Stick" (side 157) ❑ Eksterne enheder (side 158)

Fejlfinding > Computerens drift n117 N Computerens drift Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke starter? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatoren skal lyse. Kontroller, at batteriet er indsat korrekt og opladet. Afbryd forbindelsen til alle eventuelle USB-enheder, og genstart computeren. Fjern eventuelle ekstra hukommelsesmoduler, som du har installeret, efter du købte computeren, og genstart computeren. Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse med overspændingsbeskyttelse eller en UPS-enhed, skal du kontrollere, at stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til strømforsyningen og tændt. Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til strømforsyningen og tændt. Kontroller, at de knapper, der styrer lydstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med softwaren. Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fem minutter. Indsæt batteriet igen, tilslut vekselstrømsadapteren, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren. Sørg for, at computerens LCD-baggrundslys er tændt. Oplysninger om, hvordan du tænder LCD-baggrundslyset, finder du i Brug af specialtasterne (side 34). Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Hvis det sker, skal du undlade at bruge computeren i mindst én time. Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du kun bruge det originale genopladeligt Sony-batteri og den vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.