Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Batteri

Fejlfinding > Batteri n128 N Kan computeren skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm? Computeren kan godt skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm, men nogle programmer og eksterne enheder blokerer for, at systemet kan skifte til dvaletilstand. Hvis du bruger et program, der ikke tillader, at systemet skifter til dvaletilstand, skal du gemme dine data ofte, så du ikke risikerer at miste data. Oplysninger om, hvordan du aktiverer dvaletilstand manuelt, finder du i Brug af dvaletilstand (side 28). Hvorfor kan jeg ikke udføre en fuld opladning af batteriet? Batteriplejefunktionen er aktiveret i VAIO Control Center for at forlænge batteriets levetid. Kontroller indstillingerne i VAIO Control Center. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller ikke er indsat korrekt, og computeren derefter skifter til dvaletilstand? ❑ ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er indsat korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Installer derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Indsætning/fjernelse af batteriet (side 19). Hvis problemet fortsætter, er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet, og kontakt VAIO-Link.

Fejlfinding > Indbygget kamera n129 N Indbygget kamera Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren? ❑ ❑ ❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Luk det aktive program, inden du åbner et andet. Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis det viste objekt er i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren. Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet? ❑ ❑ ❑ Billeder, der er optaget i belysning fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset. En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj. Hvis beskyttelsesdækslet til objektivet er snavset, kan billedet ikke komme til at stå skarpt. Rengør dækslet. Se Indbygget kamera (side 105). Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder og lydsekvenser i videooptagelsen? ❑ ❑ ❑ Effektindstillingerne i den anvendte software kan være årsag til, at der er udeladt billeder. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-filen til softwaren. Der er muligvis flere åbne programmer, end computeren kan håndtere. Luk de programmer, som du ikke bruger i øjeblikket. Strømstyringsfunktionen på computeren er muligvis blevet aktiveret. Kontroller CPU-ydeevnen.