Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Pegefelt

Fejlfinding > Pegefelt n152 N Pegefelt Hvad skal jeg gøre, hvis pegefeltet ikke fungerer? ❑ Du har muligvis deaktiveret pegefeltet uden at slutte en mus til computeren. Se Brug af pegefeltet (side 33). ❑ Kontroller, at der ikke er sluttet en mus til computeren. ❑ Hvis markøren ikke bevæger sig, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. ❑ Hvis tasterne Alt+F4 ikke fungerer, skal du trykke én gang på Windows-tasten og derefter flere gange på tasten ,. Vælg Genstart ved hjælp af tasten M eller m, og tryk på Enter for at genstarte computeren. ❑ Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke på tasterne Ctrl+Alt+Delete, vælge pilen ud for knappen Luk computeren ved hjælp af tasterne m og , og trykke på tasten Enter. Vælg derefter Genstart med tasten M eller m, og tryk på tasten Enter for at genstarte computeren. ❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.

Fejlfinding > Tastatur n153 N Tastatur Hvad skal jeg gøre, hvis tastaturet er konfigureret forkert? Sprogindstillingen for computerens tastatur er angivet på emballagen. Hvis du vælger et tastatur med en anden sprogindstilling under opsætningen i Windows, bliver tasterne konfigureret forkert. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre konfigurationen af tastaturet: 1 Klik på Start og Kontrolpanel. 2 Klik på Klokkeslæt, sprog og område og derefter på Skift tastatur eller anden inputmetode under Internationale/ sproglige indstillinger. 3 Klik på Skift tastaturer under fanen Tastaturlayout og sprog. 4 Foretag de ønskede ændringer af indstillingerne. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive bestemte tegn med tastaturet? Hvis du ikke kan skrive U, I, O, P, J, K, L, M osv., kan tasten Num Lk være aktiveret. Kontroller, om Num lock-indikatoren er slukket. Hvis Num lock-indikatoren er tændt, skal du trykke på tasten Num Lk for at slukke den, inden du skriver disse tegn.