Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Lyd/video

Fejlfinding > Lyd/video n156 N Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den lydoutputenhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, den optiske udgangsport eller hovedtelefonstikket? ❑ ❑ Du skal vælge en anden lydoutputenhed, hvis du vil høre lyd fra den enhed, der er sluttet til en port, f.eks. HDMIudgangsporten, den optiske udgangsport eller hovedtelefonstikket. Yderligere oplysninger finder du i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 155). Benyt følgende fremgangsmåde, hvis der stadig ikke kommer lyd fra lydoutputenheden: 1 Udfør trin 1 til 4 i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 155). 2 Vælg HDMI- eller S/PDIF-ikonet under fanen Afspilning, og klik på Egenskaber. 3 Klik på fanen Avanceret. 4 Vælg den samplefrekvens og bitdybde (f.eks. 48.000 Hz, 16 bit), som enheden understøtter. 5 Klik på OK. Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera? Afspilning af videoer i HD-kvalitet stiller store krav til computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelsen. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.

Fejlfinding > "Memory Stick" n157 N "Memory Stick" Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge en "Memory Stick", der er formateret på en VAIO-computer, på en anden enhed? Du er muligvis nødt til at formatere din "Memory Stick" igen. Når du formaterer en "Memory Stick", slettes alle data, herunder musikdata, der er gemt på den. Inden du formaterer din "Memory Stick" igen, skal du derfor sikkerhedskopiere vigtige data og kontrollere, at din "Memory Stick" ikke indeholder filer, som du vil beholde. 1 Kopier data fra din "Memory Stick" til den indbyggede lagerenhed for at gemme data eller billeder. 2 Formater din "Memory Stick" ved at udføre de trin, der er angivet i Formatering af en "Memory Stick" (side 46). Kan jeg kopiere billeder fra et digitalt kamera ved hjælp af en "Memory Stick"? Ja, og du kan få vist videoklip, som du har optaget med digitale kameraer, der er kompatible med "Memory Stick". Hvorfor kan jeg ikke skrive data til min "Memory Stick"? Nogle "Memory Stick"-versioner har en funktion, der forhindrer, at data bliver slettet eller overskrevet ved en fejltagelse. Denne funktion aktiveres ved at slå en knap til. Sørg for, at denne knap er slået fra.