Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n100 N 6 Verwijder de aanwezige geheugenmodule als volgt: ❑ Trek de palletjes in de richting van de pijlen (1). De geheugenmodule komt nu los. ❑ Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2). 7 Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n101 N 8 Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt. ! Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan dan de geheugenmodule. Als u slechts één geheugenmodule wilt installeren, moet u de onderste sleuf gebruiken. Zorg dat u de connectorrand van de geheugenmodule in de sleuf plaatst zodat de inkeping in de module in het kleine uitsteeksel in de open sleuf past. Forceer de geheugenmodule nooit omgekeerd in de sleuf, omdat de sleuf en de module hierdoor beschadigd kunnen raken. 9 Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug. 10 Draai de schroef voorzichtig vast. 11 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.