Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Ingebouwde camera n132 N Wat moet ik doen als er bij het afspelen van films frames verloren gaan als de computer op batterijvoeding werkt? De batterij is bijna leeg. Sluit uw computer aan op een stopcontact. Wat moet ik doen als beelden die worden vastgelegd, flikkeren? Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd. Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijst u de camera naar een andere kant of past u de helderheid van de camerabeelden aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u een van de camera-eigenschappen (bijvoorbeeld lichtbron, flikkering, enzovoort) instellen op een specifieke waarde om de ruis te verminderen die wordt veroorzaakt door flikkering. Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde camera een paar seconden onderbroken? De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als: ❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt; ❑ de belasting van de CPU hoger wordt. Dit is normaal en wijst niet op een defect. Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer een energiebesparingsstand wordt ingeschakeld terwijl de ingebouwde camera in gebruik is? Als de computer automatisch in de slaap- of sluimerstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de overeenkomstige energiebesparingsstand. Zie Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 26) voor het wijzigen van de instelling.

Problemen oplossen > Netwerken (LAN/draadloos LAN) n133 N Netwerken (LAN/draadloos LAN) Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen. Controleer of de WIRELESS-schakelaar is ingeschakeld en of het WIRELESS-lampje op uw computer brandt. Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld. Als u uw computer wilt verbinden met een draadloos LAN-toegangspunt dat gebruikmaakt van de 5GHz-band, zorgt u dat de optie voor het gebruik van de 5GHz-band of van zowel de 2,4- als de 5GHz-band is geselecteerd. Ga hiervoor naar de Instellingen voor draadloos LAN (Wireless LAN Settings) in het instellingenvenster VAIO Smart Network. Draadloze LAN-communicatie (volgens de standaard IEEE 802.11a) die alleen gebruikmaakt van de 5GHz-band (die niet op alle modellen beschikbaar is), is standaard uitgeschakeld. Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren: 1 Klik op Start en Configuratiescherm. 2 Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet. 3 Klik op Verbinding met een netwerk maken om te controleren of uw toegangspunt is geselecteerd. Controleer of de coderingssleutel correct is.