Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Handelsmerken > n162 N

Handelsmerken > n162 N Het ExpressCard-woordmerk en -logo zijn eigendom van PCMCIA en het gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het SD-logo is een handelsmerk. Het SDHC-logo is een handelsmerk. CompactFlash ® is een handelsmerk van SanDisk Corporation. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. 'PlaceEngine' is een gedeponeerd handelsmerk van Koozyt, Inc. 'PlaceEngine' is ontwikkeld door Sony Computer Science Laboratories, Inc. en wordt door Koozyt, Inc. in licentie gegeven. , 'XMB' en 'xross media bar' zijn handelsmerken van Sony Corporation en Sony Computer Entertainment Inc. 'AVCHD' is een handelsmerk van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen of ® weggelaten. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Mogelijk wordt niet alle bovenstaande software bij uw model geleverd. Zie de online specificaties om na te gaan welke software beschikbaar is voor uw model.

Opmerking > n163 N Opmerking © 2010 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen of ® weggelaten. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. Sony Corporation is niet aansprakelijk en zal geen vergoeding betalen voor eventuele verloren opnamen op uw computer, externe opnamemedia of opnameapparatuur, of voor eventuele relevante verliezen, zoals wanneer een opname niet mogelijk was vanwege een defect aan uw computer, of wanneer de inhoud van een opname verloren of beschadigd is vanwege een defect of reparatie aan uw computer. Sony Corporation zal in geen enkel geval de opgenomen inhoud op uw computer, externe opnamemedia of opnameapparatuur herstellen, terughalen of repliceren.