Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Aan de slag > De

Aan de slag > De batterij gebruiken n 24 N De levensduur van de batterij verlengen Als de computer op batterijstroom werkt, kunt u de levensduur van de batterij verlengen met de volgende methoden. ❑ Verminder de helderheid van uw computerscherm. ❑ Gebruik de energiebesparingsstand. Zie Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 26) voor meer informatie. ❑ Wijzig de instellingen voor energiebesparing bij Energiebeheer. Zie VAIO Energiebeheer gebruiken (pagina 94) voor meer informatie. ❑ Stel de wallpaper in bij Een energiebesparende wallpaper instellen (Long Battery Life Wallpaper Setting) in het VAIO Control Center als de achtergrond voor uw bureablad.

Aan de slag > De computer veilig uitschakelen n 25 N De computer veilig uitschakelen Zorg ervoor dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u gegevens verliest, zoals hieronder wordt beschreven. De computer afsluiten 1 Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit. 2 Klik op Start en op Afsluiten. 3 Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht tot de computer is uitgeschakeld. Het stroomlampje gaat uit.