Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer uitbreiden > n 96 N Uw VAIO-computer uitbreiden Uw VAIO-computer en de geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronischeconnectortechnologie. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode voor het product, volgt u de onderstaande aanbevelingen: ❑ Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren. ❑ Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent. ❑ Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet. Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link. Het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd, zijn afhankelijk van het model dat u hebt gekocht. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van uw computer.

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 97 N Geheugen toevoegen en verwijderen Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op de volgende pagina's. Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules ❑ ❑ ❑ ❑ Plaats de computer op een plat oppervlak voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem veroorzaken. Hierdoor kan de garantie van de fabrikant vervallen. Gebruik alleen geheugenmodules die compatibel zijn met de computer. Als een geheugenmodule niet door de computer wordt gedetecteerd of het besturingssysteem Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier of de fabrikant van uw geheugenmodule. Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule aanraakt voor het volgende: ❑ ❑ ❑ Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de aanpassing van elektronische apparatuur. Schakel de computer uit en koppel deze los van de voedingen (batterij en netadapter) en van alle telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u een kap of paneel van de computer verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade. ESD kan geheugenmodules en andere onderdelen beschadigen. Installeer de geheugenmodule alleen op een ESD-werkstation. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt, metalen deel van de behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert.