Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Hongrois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Hongrois

Таблица на

Таблица на опциите за архивиране и възстановяване Опция Използвайте следната опция Имате нужда от Windows трябва да е Трябва да Вж. A функция на Windows Записваем носител В действие В действие Архивиране Възстановяване 1 страница 19 B Rescue Data (Възстановяване на данни) и VAIO Data Restore Tool (Инструмент за възстановяване на данни на VAIO) Записваем носител - В действие Архивиране Възстановяване 1 страница 22 C Точка за възстановяване - В действие Създаване на точка за възстановяване 1 страница 25 - Възстановяване D Reinstall Programs or Drivers (Преинсталиране на програми и драйвери) - В действие Преинсталиране 1 страница 28 18

Опция A: Архивиране и възстановяване на данни с помощта на функцията на Windows BG Ако нямате инсталирано оптично дисково устройство на компютъра, трябва да разполагате с външен твърд диск или оптично дисково устройство, за да направите архивно копие на данните или трябва да създадете нов дял, като промените размера на C устройство. За допълнителна информация вж. “Създаване на дял на твърдия диск” на стр. 14. При моделите с Windows 7 Ultimate или Windows 7 Professional може да запишете архивното копие на DVD дискове. За да направите това, щракнете върху Създаване на системен образ в левия панел на прозореца Архивиране на вашия компютър и следвайте екранните инструкции. За да архивирате системата, се уверете че разполагате с външен твърд диск (не е предоставено), предварително форматиран в режим на файлова система Windows NT (NTFS). Архивиране на данни 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, и VAIO Recovery Center (Център за възстановяване на VAIO). 2 Щракнете върху Архивиране и възстановяване на Windows и след това върху Старт. 3 Щракнете върху Настройка на архивиране под Архивиране. 4 В прозореца Настройка на архивиране изберете място за архивиране от списъка и щракнете върху Напред. Ако се появи прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да. 5 Изберете Нека да избера и щракнете върху Напред. 6 Изберете отметките за обектите, които искате да включите в архивирането, и щракнете върху Напред. Ако искате да архивирате системни файлове, се уверете че е избрана отметката, която ви позволява действието архивиране. 7 В прозореца Преглед на настройките за архивиране щракнете върху Запиши настройките и изпълни архивиране. 8 Следвайте инструкциите на екрана. 19