Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Suédois

Innehåll Ta reda på

Innehåll Ta reda på vad du ska göra......................................................... 5 Återställning och säkerhetskopiering........................................... 6 Vad innebär återställning och säkerhetskopiering?.............................................6 Skapa återställningsskivor...................................................................................8 Återställa datorn ................................................................................................10 Skapa en hårddiskpartition................................................................................13 Säkerhetskopiera och återställa din information ...............................................16 Radera all information från den inbyggda lagringsenheten...............................26 Felsökning ................................................................................. 27 Felsökning för att åtgärda problem....................................................................27 Felsökning för att åtgärda vanliga problem .......................................................29 Snabbreferens ........................................................................... 32 Vad ska du göra om datorn inte fungerar som den ska ....................................32 Sisällys Toimintatavat ............................................................................. 35 Palautus ja varmuuskopiointi..................................................... 36 Mitä palauttaminen ja varmuuskopiointi tarkoittavat?........................................36 Palautuslevyjen luonti........................................................................................38 Tietokonejärjestelmän palauttaminen................................................................40 Kiintolevyn osion luominen................................................................................43 Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen ......................................................46 Tietojen poistaminen sisäisestä tallennusvälineestä.........................................56 Vianmääritys.............................................................................. 57 Palautusongelmien vianmääritys.......................................................................57 Yleisten ongelmien vianmääritys.......................................................................59 Pikaopas.................................................................................... 62 Mitä tehdä, jos tietokone ei toimi.......................................................................62 2

DK Indhold Find ud af, hvad du skal gøre ....................................................65 Genoprettelse og sikkerhedskopiering.......................................66 Hvad er genoprettelse og sikkerhedskopiering?............................................... 66 Oprettelse af genoprettelsesdiske..................................................................... 68 Genoprettelse af computeren............................................................................ 70 Oprettelse af en harddiskpartition ..................................................................... 73 Sikkerhedskopiering og gendannelse af data ................................................... 76 Sletning af alle data på den indbyggede lagerenhed ........................................ 86 Fejlfinding...................................................................................87 Fejlfinding i forbindelse med genoprettelse....................................................... 87 Fejlfinding ved almindelige problemer............................................................... 89 Oversigt over løsningsforslagene ..............................................92 Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke fungerer.......................................... 92 3