Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Suédois

Tietojen poistaminen

Tietojen poistaminen sisäisestä tallennusvälineestä On erittäin suositeltavaa poistaa kaikki tiedot sisäisestä tallennusvälineestä, ennen kuin tietokone hävitetään tai se annetaan toisille käyttäjille. Poista tiedot Wipe and Erase Data (Pyyhi ja poista tiedot) -ohjelmalla. Wipe and Erase Data (Pyyhi ja poista tiedot) -ohjelmalla poistettuja tietoja ei voi palauttaa. 1 Luo palautuslevyt. Ohjeet palautuslevyjen luomiseen ovat kohdassa ”Palautuslevyjen luonti” sivulla 38. 2 Kytke tietokone verkkovirtaan virtajohdon tai verkkolaitteen avulla. 3 Varmuuskopioi tärkeät tiedostot. 4 Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen. Näyttöön tulee Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma. Jos käytössä on ulkoinen optinen levyasema (ei sisälly toimitukseen), käynnistä tietokone ja paina F11-näppäintä useita kertoja. 5 Valitse Start VAIO Recovery Center (Käynnistä VAIO-palautuskeskus) -vaihtoehto painamalla M- tai m-näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä. 6 Valitse Wipe and Erase Data (Pyyhi ja poista tiedot) ja Käynnistä. 7 Noudata näytön ohjeita. 56

Vianmääritys Jos tietokoneen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Link-sivustoon tai paikalliseen Sony-jälleenmyyjään. ❑ Lue seuraavat yleisten ongelmien ratkaisemista koskevat tiedot. ❑ Lisätietoja on käytönaikaisen Käyttöoppaan vianmääritystä koskevassa osassa. ❑ Katso ”Mitä tehdä, jos tietokone ei toimi” sivulla 62. ❑ Käy VAIO-Link-verkkosivustossa osoitteessa http://www.vaio-link.com. FI Palautusongelmien vianmääritys Palautuslevyjen luominen ei onnistu ❑ Jos tietokoneen palautuslevyjen luominen ei onnistu tai jos näyttöön tulee luomisen aikana virhesanoma, kokeile alla olevia ratkaisuehdotuksia: 1 Sammuta tietokone ja käynnistä se uudelleen. Yritä sitten luoda palautuslevyt uudelleen. 2 Varmista, että olet ladannut ja asentanut tietokonemallisi uusimmat päivitykset. Tietoja uusimpien päivitysten lataamisesta on painetussa Pikaoppaassa. 3 Jos ongelma toistuu, varmuuskopioi tiedot ja palauta tietokonejärjestelmä palautusosion avulla (katso sivu 41) ja yritä sitten luoda palautuslevyt, ennen kuin asennat muiden valmistajien ohjelmia tai päivityksiä tietokoneeseen. ❑ Kokeile muita luotettavia levyjä. ❑ Jos tietokoneessa ei ole sisäänrakennettua optista levyasemaa, kytke tietokoneeseen ulkoinen optinen levyasema, jotta voit luoda palautuslevyjä. Kytke ulkoinen optinen asema pistorasiaan, ennen kuin aloitat sen käytön. Jos tietokoneessa ei ole sisäistä optista levyasemaa ja käytettävissäsi ei ole ulkoista optista levyasemaa, voit palauttaa tietokonejärjestelmän palautusosiosta. Katso ”Tietokonejärjestelmän palauttaminen palautusosiosta” sivulla 41. 57