Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Danois

Ta reda på vad du ska

Ta reda på vad du ska göra Innan du får problem SE Skapa återställningsskivor Säkerhetskopiera din information Uppdatera datorn 1 sida 8 1 sida 16 1 Snabbstartguide Se Felsökning eller VAIOs webbsida Om du fått problem Återställa datorn med hjälp av en återställningspunkt Ominstallera program och drivrutiner 1 sida 27 1 sida 23 1 sida 25 Om du fortfarande har problem Återställ datorn Återställ informationen från säkerhetskopian 1 sida 11 eller sida 12 1 sida 19 Skapa en hårddiskpartition Radera all information 1 sida 13 1 sida 26 5