Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Danois

Järjestelmän

Järjestelmän näköistiedoston palauttaminen Mikä järjestelmän näköistiedosto on? Järjestelmän näköistiedosto on varmuuskopio kaikista tietokoneen tiedoista, kuten ohjelmista, järjestelmäasetuksista ja tiedostoista. Järjestelmän näköistiedoston avulla voi palauttaa tietokonejärjestelmän. Tällöin kaikkien nykyisten ohjelmien, järjestelmäasetusten ja tiedostojen sisältö palautetaan näköistiedostosta. Järjestelmän näköistiedoston palauttaminen 1 Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen. Näyttöön tulee Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma. 2 Valitse Windowsin palautusympäristö -vaihtoehto painamalla M- tai m-näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä. 3 Valitse haluamasi näppäimistön asettelu ja valitse Seuraava. Jos tietokoneessasi on Windows 7 Ultimate -käyttöjärjestelmä ja käytössä on BitLocker-asemansalaus, BitLocker-asemansalauksen palautus -ikkuna saattaa tulla näkyviin. Poista BitLocker-asemansalaus väliaikaisesti käytöstä noudattamalla näytön ohjeita. 4 Jos olet tallentanut varmuuskopion ulkoiselle kiintolevylle tai ulkoisen optisen levyaseman levyille, kytke ulkoinen laite tietokoneeseen. 5 Valitse Palauta tietokone käyttäen aiemmin luomaasi järjestelmän näköistiedostoa ja valitse Seuraava. 6 Valitse Valitse järjestelmän näköistiedosto ja napsauta Seuraava. 7 Valitse sijainti, jonne tallensit varmuuskopion, ja valitse Seuraava. 8 Valitse palautettava järjestelmän näköistiedosto ja valitse sitten Seuraava. 9 Valitse Alusta levyt ja osioi ne uudelleen ja valitse sitten Seuraava. 10 Noudata näytön ohjeita. 50

Vaihtoehto B: Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen, kun Windows ei käynnisty Jos Windows ei käynnisty, tiedot voi varmuuskopioida Rescue Data (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla. Rescue Data (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla varmuuskopioidut tiedostot voi palauttaa VAIO Data Restore Tool (VAIO-tiedonpalautustyökalu) -ohjelmalla. FI Rescue Data (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelman käyttöä koskevia huomautuksia ❑ Käsittele palautettuja tiedostoja aina huolellisesti luvattoman käytön estämiseksi. ❑ Säilytä palautuslevyjä turvallisessa paikassa, jotta sisäisen tallennusvälineen tietoja ei voi kopioida luvattomasti, sillä ohjelman voi käynnistää palautuslevyiltä. ❑ Luvattomat käyttäjät pystyvät palautuslevyjen avulla helposti käyttämään palautettuja tiedostoja, joita ei ole salattu sisäisessä tallennusvälineessä. Suojaa palautetut tiedostot luvattomalta käytöltä määrittämällä käynnistyssalasana tai käyttämällä Windowsin kiintolevyn salaustoimintoa. ❑ Tämän ohjelman käyttö ei takaa sitä, että kaikki sisäisessä tallennusvälineessä olevat tiedot varmuuskopioituvat. Sony ei vastaa tietojen häviämisestä varmuuskopiointiprosessin yhteydessä. ❑ Poista Windowsin kiintolevyn salaustoiminto käytöstä ennen tämän ohjelman käyttöä. ❑ Kun käytät tätä ohjelmaa, kytke tietokone verkkovirtaan virtajohdon tai verkkolaitteen avulla. Tietojen palauttaminen 1 Aseta palautuslevy levyasemaan, kun tietokone on päällä. Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen. Näyttöön tulee Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma. Jos et ole vielä luonut palautuslevyjä, toimi seuraavasti: 1 Käynnistä tietokone. 2 Kun VAIO-logo tulee näyttöön, paina F10-näppäintä. Jos näyttöön tulee Edit Boot Options (Muokkaa käynnistysasetuksia) -ikkuna, paina Enter-näppäintä. ASSIST-painikkeella varustetuissa malleissa ei tarvitse suorittaa edellä mainittuja vaiheita 1 ja 2, vaan VAIO Recovery Center (VAIO-palautuskeskus) -toiminto voidaan käynnistää painiketta painamalla, kun tietokoneen virta on katkaistuna tai kun se on horrostilassa. 3 Ohita seuraava vaihe 2 ja siirry suoraan vaiheeseen 3. 2 Valitse Start VAIO Recovery Center (Käynnistä VAIO-palautuskeskus) -vaihtoehto painamalla M- tai m-näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä. 3 Valitse Rescue Data (Varmuuskopioi tiedot) ja Käynnistä. 4 Noudata näytön ohjeita. 51