Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Danois

Återställning och

Återställning och säkerhetskopiering Vad innebär återställning och säkerhetskopiering? Återställning Vad är återställning? En återställning innebär att datorsystemet återställs till fabriksinställningarna. Du kan återställa datorn på två sätt: återställa med hjälp av återställningsskivorna eller via en återställningspartition. När behöver jag utföra en återställning? Återställ datorsystemet i följande fall: ❑ Datorn har blivit instabil. ❑ Datorn har smittats av ett datavirus. ❑ Datorsystemet har problem som inte kan lösas med felsökning. ❑ Du har formaterat om C-enheten på datorn av misstag. Varför behöver jag skapa återställningsskivor? Återställningsskivor används till att återställa datorsystemet till fabriksinställningarna. Om Windows inte startar eller om du har raderat återställningspartitionen, kan du utföra en återställning med hjälp av återställningsskivor. Skapa återställningsskivor direkt efter att datorn är redo för användning. Se ”Skapa återställningsskivor” på sidan 8. Vad kan jag göra med VAIO Recovery Center (VAIO återställningscenter)? VAIO Recovery Center (VAIO återställningscenter) erbjuder olika återställnings- och säkerhetskopieringsfunktioner som beskrivs i den här guiden. ❑ Skapa återställningsskivor ❑ Säkerhetskopiera din information ❑ Återskapa informationen med hjälp av säkerhetskopian ❑ Återställa datorsystemet ❑ Kontrollera datorns maskinvara ❑ Radera all information från den inbyggda lagringsenheten 6

Säkerhetskopia Vad är en säkerhetskopia? Att säkerhetskopiera är att göra en säkerhetskopia av informationen på den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller SSD-lagringsenhet (Solid State Drive)) och sedan spara kopian på en annan plats. Du kan säkerhetskopiera informationen på flera olika sätt, beroende på vad du ska använda säkerhetskopian till. Se ”Säkerhetskopiera och återställa din information” på sidan 16. SE Varför bör jag säkerhetskopiera informationen? Till följd av oväntade virusattacker kan information, t.ex. dokument eller bilder, som finns lagrad på den inbyggda lagringsenheten gå förlorad. För att återställa förlorad information krävs en säkerhetskopia. Du rekommenderas att regelbundet säkerhetskopiera din information. 7