Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Roumain

Depanare > Operaţii

Depanare > Operaţii computer n118 N Operaţii computer Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu porneşte? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Asiguraţi-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit şi că indicatorul de alimentare este aprins. Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect şi că este încărcat. Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) şi apoi reporniţi computerul. Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după achiziţionare şi apoi reporniţi computerul. În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent şi că este pornit. Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent şi că este pornit. Asiguraţi-vă că luminozitatea şi contrastul sunt reglate corect. Consultaţi manualul furnizat odată cu monitorul pentru informaţii suplimentare. Deconectaţi adaptorul CA şi îndepărtaţi acumulatorul. Aşteptaţi între trei şi cinci minute. Reinstalaţi acumulatorul, conectaţi adaptorul CA şi apoi apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni computerul. Asiguraţi-vă că lumina de fundal LCD a computerului dumneavoastră este aprinsă. Pentru a porni lumina de fundal LCD, consultaţi Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 35). Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă apare condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Verificaţi dacă este folosit adaptorul CA Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar acumulatori reîncărcabili şi adaptor CA Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.

Depanare > Operaţii computer n119 N Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos verde de alimentare se aprinde, însă ecranul rămâne gol? ❑ ❑ ❑ Asiguraţi-vă că lumina de fundal LCD a computerului dumneavoastră este aprinsă. Pentru a porni lumina de fundal LCD, consultaţi Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale (pagina 35). Apăsaţi de mai multe ori tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra aplicaţiei. Este posibil să se fi produs o eroare de aplicaţie. Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Închidere şi pe Repornire pentru a reporni computerul. ❑ În cazul în care computerul nu reporneşte, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete şi faceţi clic pe săgeata de lângă butonul ❑ Închidere şi pe Repornire. Dacă se afişează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire. Dacă această procedură nu funcţionează, menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a închide computerul. Deconectaţi adaptorul CA şi lăsaţi computerul aproximativ cinci minute. Apoi conectaţi adaptorul CA şi porniţi din nou computerul. ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.