Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Roumain

Notă > n162 N Notă ©

Notă > n162 N Notă © 2010 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate. Acest manual şi aplicaţiile software descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris. Sony Corporation nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte acest manual, software-ul sau alte informaţii conţinute de prezentul şi, prin prezentul, renunţă în mod expres la orice garanţii implicite sau condiţii de comercializare sau conformitate pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informaţii. Sony Corporation nu va fi responsabilă în nicio situaţie pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii conţinute în acest manual sau cu folosirea acestuia. În manual nu sunt prezente mărcile sau ®. Sony Corporation îşi rezervă dreptul de modifica acest manual sau informaţiile conţinute de acesta în orice moment, fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licenţă de utilizare separat. Sony Corporation nu este răspunzătoare şi nu va oferi despăgubiri pentru nicio înregistrare pierdută şi care a fost făcută pe computer, suporturi de înregistrare externe sau dispozitive de înregistrare şi nici pentru vreo altă pierdere relevantă, inclusiv atunci când nu se fac înregistrări din motive care includ defectarea computerului sau când conţinutul unei înregistrări se pierde sau se deteriorează ca rezultat al defectării computerului sau al unei intervenţii de reparare a computerului. Sony Corporation nu va restaura, recupera sau replica un astfel de conţinut înregistrat pe computer, suporturi de înregistrare externe sau dispozitive de înregistrare, în nicio circumstanţă.

n © 2010 Sony Corporation