Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Roumain

Cum să începem >

Cum să începem > Utilizarea modurilor de economisire a energiei n 26 N Utilizarea modurilor de economisire a energiei Puteţi profita de setările de gestionare a energiei pentru a conserva durata de viaţă a acumulatorului. În plus faţă de modul normal de operare, computerul are două moduri distincte de economisire a energiei pentru a se potrivi preferinţelor dumneavoastră: Repaus şi Hibernare. ! Dacă nu intenţionaţi să folosiţi computerul pentru o perioadă de timp prelungită şi acesta este deconectat de la o sursă de alimentare CA, treceţi computerul în modul Hibernare sau opriţi-l. Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce computerul se află în modul Repaus, veţi pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvaţi frecvent datele. Mod Modul Normal Modul Repaus Modul Hibernare Descriere Aceasta este starea normală a computerului în timp ce se află în uz. Indicatorul luminos verde este aprins în timp ce computerul se află în acest mod. În modul Repaus ecranul LCD se opreşte şi dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) şi microprocesorul intră într-un mod de consum scăzut de energie. Indicatorul luminos portocaliu clipeşte rar în timp ce computerul se află în acest mod. Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din modul Hibernare. Cu toate acestea, modul Repaus utilizează mai multă energie decât modul Hibernare. În timp ce computerul se află în modul Hibernare, starea sistemului este salvată pe dispozitivul(ele) de stocare încorporat(e) şi alimentarea este oprită. Chiar şi atunci când acumulatorul se descarcă, datele nu vor fi pierdute. Indicatorul luminos este stins în timp ce computerul se află în acest mod.

Cum să începem > Utilizarea modurilor de economisire a energiei n 27 N Utilizarea modului Repaus Pentru a activa modul Repaus Faceţi clic pe Start, pe săgeata Pentru a reveni la modul Normal ❑ ❑ Apăsaţi orice tastă. Apăsaţi butonul de alimentare de pe computer. de lângă butonul Închidere şi apoi pe Repaus. ! Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat. Veţi pierde toate datele nesalvate.