Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Roumain

Cum să începem >

Cum să începem > Utilizarea modurilor de economisire a energiei n 28 N Utilizarea modului Hibernare Pentru a activa modul Hibernare Apăsaţi tastele Fn+F12. În mod alternativ, puteţi faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere şi apoi pe Hibernare. ! Nu mutaţi computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă. Pentru a reveni la modul Normal Apăsaţi butonul de alimentare. ! Dacă ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri automat.

Cum să începem > Actualizarea computerului n 29 N Actualizarea computerului Asiguraţi-vă că actualizaţi computerul dumneavoastră VAIO, utilizând următoarele aplicaţii software, astfel încât computerul să poată funcţiona mai eficient şi mai în siguranţă. VAIO Update vă notifică automat cu privire la noi actualizări pentru îmbunătăţirea performanţei computerului disponibile pe Internet şi le descarcă şi le instalează pe computer. ❑ Windows Update Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe Windows Update şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. ❑ VAIO Update 5 Faceţi clic pe Start, Toate programele şi pe VAIO Update 5 şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. ! Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.