Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

Tabela możliwości

Tabela możliwości tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania danych Opcja Wymagany mechanizm Wymagania dodatkowe Wymagany stan systemu Windows Wymagana czynność Instrukcje A Funkcja systemu Windows Nośniki wymienne System sprawny System sprawny Kopia zapasowa Odtworzenie 1 str. 17 B Rescue Data (Ratowanie danych) i VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO) Nośniki wymienne - System sprawny Kopia zapasowa Odtworzenie 1 str. 20 C Punkt przywracania - System sprawny Utworzenie punktu przywracania 1 str. 22 - Odtworzenie D Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów lub sterowników) - System sprawny Ponowna instalacja 1 str. 24 16

Opcja A: Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych przy użyciu funkcji systemu Windows PL Jeśli w komputerze nie ma zainstalowanego napędu optycznego, do utworzenia kopii zapasowej danych konieczny jest zewnętrzny dysk twardy lub zewnętrzny napęd optyczny. Inną opcją jest utworzenie nowej partycji przez zmianę wielkości dysku C. Więcej informacji zawiera punkt „Tworzenie partycji dysku twardego” na str. 12. W modelach z systemem Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Professional można zapisać obraz systemu na dyskach DVD. W tym celu kliknij opcję Utwórz obraz systemu w lewym panelu okna Kopia zapasowa komputera i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Aby sporządzić kopię zapasową obrazu systemu, należy zaopatrzyć się w zewnętrzny dysk twardy (niebędący częścią zestawu) sformatowany uprzednio jako dysk typu NTFS. Jak utworzyć kopię zapasową danych 1 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO). 2 Wybierz opcję Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie systemu Windows i kliknij przycisk Start. 3 Kliknij opcję Konfiguracja kopii zapasowej w sekcji Kopia zapasowa. 4 W oknie Konfiguracja kopii zapasowej wybierz nośnik docelowy z listy i kliknij przycisk Dalej. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. 5 Wybierz opcję Pozwól mi wybrać i kliknij przycisk Dalej. 6 Zaznacz pola wyboru elementów do uwzględnienia w kopii zapasowej i kliknij przycisk Dalej. Aby utworzyć kopię zapasową obrazu systemu, zaznacz odpowiednie pole wyboru. 7 W oknie Przegląd ustawień kopii zapasowej kliknij przycisk Zapisz ustawienia i wykonaj kopię zapasową. 8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 17