Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

Opcja D: Przywracanie

Opcja D: Przywracanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania lub sterowników Jeśli wstępnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki przestaną działać prawidłowo, można przywrócić ich ustawienia fabryczne przy użyciu aplikacji Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów lub sterowników). Jak użyć aplikacji Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów lub sterowników) Niektórego oprogramowania i niektórych sterowników nie można przywrócić. Przywracanie przy użyciu aplikacji Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów lub sterowników) może nie zapewnić prawidłowych efektów w zależności od konfiguracji komputera. Można również stracić dane utworzone przed rozpoczęciem procesu przywracania. Przed rozpoczęciem procesu przywracania należy odinstalować wstępnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki, które mają zostać odtworzone. Kliknij kolejno opcje Start, Panel sterowania, Odinstaluj program w obszarze Programy, a następnie wybierz wstępnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki do odinstalowania. Jeśli nie zostaną one odinstalowane, proces przywracania nie zostanie zakończony z powodzeniem. 1 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO). 2 Wybierz opcję Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów lub sterowników) i kliknij przycisk Start. 3 Aby rozwiązać problem, przeczytaj informacje dotyczące oprogramowania i funkcji. Jeśli zostały wypróbowane już wszystkie metody, wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. 4 Kliknij przycisk Dalej. 5 Zaznacz pole wyboru odpowiadające danemu oprogramowaniu lub sterownikowi i kliknij przycisk Dalej. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 24

Usuwanie wszystkich danych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej Zaleca się usunięcie wszystkich danych z dysku twardego przed oddaniem komputera do utylizacji lub przekazaniem go innej osobie. Użyj oprogramowania Wipe and Erase Data (Kasowanie i wymazywanie danych) w celu usunięcia wszystkich danych. PL Dane usunięte przy użyciu oprogramowania Wipe and Erase Data (Kasowanie i wymazywanie danych) nie mogą już zostać otworzone. 1 Utwórz dyski odzyskiwania po awarii. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć dyski odzyskiwania po awarii, patrz sekcja „Tworzenie dysków odzyskiwania po awarii” na str. 6. 2 Zasilaj komputer za pomocą kabla zasilania lub zasilacza sieciowego. 3 Utwórz kopię zapasową ważnych danych. 4 Przy włączonym komputerze włóż do napędu dysk odzyskiwania po awarii, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. Zostanie wyświetlone okno Menedżer rozruchu systemu Windows. W przypadku korzystania z zewnętrznego napędu optycznego (niebędącego częścią zestawu) włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F11. 5 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Start VAIO Recovery Center (Uruchom Centrum odzyskiwania VAIO), a następnie naciśnij klawisz Enter. 6 Wybierz opcję Wipe and Erase Data (Kasowanie i wymazywanie danych) i kliknij przycisk Start. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 25