Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

System Windows nie

System Windows nie przyjmuje mojego hasła i wyświetla komunikat Enter Onetime Password Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy z rzędu, pojawi się komunikat Enter Onetime Password, a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (lub przesuń i przytrzymaj włącznik zasilania) przez ponad cztery sekundy, aby sprawdzić, czy zgaśnie wskaźnik zasilania. Odczekaj od 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź prawidłowe hasło. W modelach serii VPCL12 Przy wprowadzaniu hasła uważaj na to, by wskaźnik klawisza Caps lock był wyłączony i używaj klawiszy z cyframi w rzędzie nad literami, a nie na klawiaturze numerycznej. We wszystkich modelach z wyjątkiem serii VPCL12 Przy wprowadzaniu hasła upewnij się, że nie świecą się wskaźniki Num lock i Caps lock. Jeśli świeci się jeden ze wskaźników lub oba, przed wprowadzeniem hasła naciśnij klawisz Num Lk (Num Lock) lub Caps Lock, aby wyłączyć wskaźnik. Nie pamiętam hasła startowego W przypadku zapomnienia hasła startowego należy skontaktować się z VAIO-Link, aby je zresetować. Za tę usługę pobrana zostanie opłata. 30

Podręczne informacje Co należy zrobić, gdy komputer nie działa poprawnie PL Jeśli można uruchomia system Windows 1 Pobierz i zainstaluj najnowsze aktualizacje. 2 Utwórz dyski odzyskiwania po awarii, jeśli nie zostały jeszcze utworzone (patrz sekcja str. 6). 3 Utwórz kopię zapasową cennych plików (patrz sekcja str. 17). 4 Spróbuj jednego z następujących sposobów: ❑ Przywróć pliki systemowe z ostatniego punktu przywracania (patrz sekcja str. 22). ❑ Odinstaluj oprogramowanie lub sterowniki, które nie są zgodne z komputerem, jeśli zostały one wcześniej zainstalowane, albo przywróć wstępnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki do stanu fabrycznego (patrz sekcja str. 24). ❑ Odtwórz obraz systemu, jeśli utworzono wcześniej obraz systemu (patrz sekcja str. 18). 5 Jeśli nadal nie możesz uruchomić systemu Windows, odzyskaj system komputera. Patrz sekcja „Odzyskiwanie systemu, gdy można uruchomić system Windows” na str. 11. 31