Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Documents de garantie Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Documents de garantie Polonais

PL Spis treści

PL Spis treści Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami ............................................................. 5 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące modemu .......11 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN .......................12 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN ......................14 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące interfejsu Bluetooth®.................................................................................15 Gwarancja..................................................................................16 Usługi pomocy technicznej firmy Sony......................................22 RO Cuprins Ghid de reglementări privind siguranţa......................................27 Ghid de reglementări privind modemul .....................................32 Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir......................33 Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir ....................35 Ghid de reglementări privind Bluetooth® ..................................36 Garanţie .....................................................................................37 Servicii de asistenţă Sony..........................................................42 3