Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Documents de garantie Roumain

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Documents de garantie Roumain

Ustawowe prawa

Ustawowe prawa użytkownika Konsumenci są ustawowo chronieni odpowiednimi krajowymi przepisami prawa w zakresie sprzedaży produktów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa na ustawowe przepisy prawa przysługujące użytkownikowi, na przepisy prawa, których nie można wyłączyć ani ograniczyć ani na uprawnienia wobec osób, od których produkt został zakupiony. Użytkownik może egzekwować wszelkie przysługujące mu prawa według własnego uznania. VAIO of Europe, a division of Sony Europe (Belgium) N.V. The Corporate Village Da Vincilaan 7 - D1 B-1935 Zaventem - Belgium VAT BE 0413.825.160 RPR Brussels Dexia Bank 552-2849700-82 Okresy gwarancyjne produktów VAIO ustalone przez firmę Sony Notebooki i komputery stacjonarne VAIO Austria 2 lata Belgia 2 lata Bułgaria 2 lata (obowiązuje tylko w przypadku wersji modelowych CEM) Czechy 2 lata Dania 2 lata Finlandia 2 lata Francja Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 7 Professional lub Windows 7 Ultimate: 2 lata Wszystkie pozostałe modele: 1 rok Grecja 2 lata Hiszpania 2 lata Holandia 2 lata Irlandia Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 7 Professional lub Windows 7 Ultimate: 2 lata Wszystkie pozostałe modele: 1 rok Kazachstan 2 lata Luksemburg 2 lata Niemcy 2 lata Polska 2 lata Portugalia 2 lata Rosja 2 lata Rumunia 2 lata Słowacja 2 lata Szwajcaria 2 lata Szwecja 2 lata Turcja 2 lata (obowiązuje tylko w przypadku wersji modelowych CEU) Ukraina 2 lata Włochy 2 lata Węgry 2 lata 20

Gwarancja Wielka Brytania Modele z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 7 Professional lub Windows 7 Ultimate: 2 lata Wszystkie pozostałe modele: 1 rok PL 21