Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s integrovanou kamerou n110 N Manipulace s integrovanou kamerou ❑ ❑ Nedotýkejte se krytu před objektivem integrované kamery. Pokud byste ho poškrábali, byla by poškození vidět na snímcích. Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechejte na objektiv integrované kamery dopadat přímé sluneční světlo, protože by mohlo způsobit poruchu kamery.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s disky n111 N Manipulace s disky ❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disk vždy uchopte za okraje a středový otvor (podle obrázku): ❑ Na disky nikdy nelepte nálepky. Nálepky nevratně omezí použitelnost disku a mohou způsobit nevratné potíže.