Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením n114 N Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením Data jsou na integrovaném paměťovém zařízení (pevném disku nebo disku SSD) uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Při nesprávném používání však lze médium snadno poškodit. Při poškození integrovaného paměťového zařízení nebude možné data obnovit. Chcete-li data chránit, zacházejte s počítačem opatrně. Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby. Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů. Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy. Nepřenášejte zapnutý počítač. Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na pevný disk. Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty. Nevyjímejte pevný disk z počítače. Aby nedošlo k poškození disku SSD, dodržujte následující zásady ❑ ❑ Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na disk SSD. Nevyjímejte disk SSD z počítače.

Řešení potíží > n115 N Řešení potíží Tato část popisuje řešení běžných potíží, se kterými se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají jednoduchá řešení. Nejprve vyzkoušejte nabídnutá řešení a teprve poté se obracejte na službu VAIO-Link. Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. ❑ Provoz počítače (str. 117) ❑ Aktualizace a zabezpečení systému (str. 123) ❑ Obnovení (str. 125) ❑ Akumulátor (str. 127) ❑ Integrovaná kamera (str. 129) ❑ Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) (str. 131) ❑ Technologie Bluetooth (str. 135) ❑ Optické disky (str. 139) ❑ Displej (str. 144) ❑ Tisk (str. 148) ❑ Mikrofon (str. 149) ❑ Reproduktory (str. 150) ❑ Dotyková podložka (str. 152) ❑ Klávesnice (str. 153) ❑ Diskety (str. 154)